Quản Trị Marketing

Hãy tích cực hoạt động tiếp thị với doanh nghiệp nhỏ

Để giữ được sự hưng phấn, hãy tự thưởng cho mình sau khi bạn đạt được một cột mốc cụ thể nào đó hoặc đã

6 điều mà một Brand Manager cần phải biết để mà tiếp thị

Mỗi thành viên của đội ngũ lãnh đạo là một phần hỗ trợ của phòng marketing. Hãy nghĩ rằng, mọi thứ trong công ty đều

Sứ mệnh ban đầu chính là nên móng cho mọi doanh nghiệp

Sứ mệnh đối với doanh nghiệp giống như la bàn đối với nhà thám hiểm hay bản đồ đối với khách du lịch. Nó là

Những xu hướng công nghệ sẽ định hướng ngành tiếp thị

Và trong quá trình này, công nghệ hay máy sẽ đóng vai trò trung gian. Thuật toán có thể phân tích và nhắm đúng mục

“Chế biến” marketing như là một chuyên gia ẩm thực

Bạn có thể bị buộc phải dành phần lớn thời gian lo liệu những thứ to lớn hơn như chiến dịch, website hay nguồn, nhưng

Đừng lừa dối khách hàng của bạn

Bài học rút ra: Mỗi tình huống, trường hợp đều đi kèm cả thuận lợi và khó khăn. Người kinh doanh giỏi là người nhìn